Počet položek: 0 0 Kč

Jak nakupovat

Jak nakupovat, Obchodní podmínky, reklamace
  • on-line   - prostřednictvím našeho e-shopu www.kratkicz.cz, přes ikonu "nákupní košík"
  • e-mailem - na adrese obchod@kratkicz.cz
  • telefonicky - na čísle : 774 422 239 

 

Nákup on-line

Vyberte si zboží v našem e-shopu, kliknutím na název se Vám otevřou v novém okně podrobné informace, další fotografie a pokud jsou, tak i další varianty tohoto zboží. Zvolte správnou variantu a vložte produkt do košíku. Vyplňte požadované fakturační a doručovací údaje.Nezapomeňte uvést své telefonní číslo, na kterém Vás bude kontaktovat řidič dopravní společnosti. Registrace není povinná! Nakonec potvrďte souhlas  s obchodními podmínkami a závazně objednejte zboží. Na Vámi uvedenou emailovou adresu Vám přijde automaticky potvrzení závazné objednávky. .

Doprava po ČR:

 DOPRAVA ZDARMA - u zboží nad 10.000 Kč 

 Balíky do 7 kg při platbě předem - 150Kč

 Balíky do 7 kg při platbě dobírkou - 200Kč

 Balíky 8 - 15 kg a skla pod kamna - 300Kč

 Balíky a palety 16 - 25 kg - 400Kč

 Balíky a palety 26 - 100 kg - 500Kč

 Můžete také využít osobní odběr ve skladu v Prostějově (po platbě předem)

Zboží pro zákazníky z ČR a SR je zasíláno prostřednictvím smluvní přepravní spedice Toptrans. Pro objemnější a těžší zásilky (nad 50kg) jsou využívána vozidla nad 3,5t se sklopnou plošinou.

Po objednání zboží Vám potvrdíme do 24hodin objednávku a sdělíme nejbližší možný termín doručení. V den doručení Vám od přepravce přijde SMS s přibližným časem doručení a kontaktem na řidiče. Čas popřípadě jiný termín dodání si už upravujete sami s řidičem.

Dopravce je pojištěn pro případné škody na zboží, způsobené přepravou. Proto jakékoli poškození prosím skutečně uveďte na dodacím listu, nebo zboží nepřebírejte! Na pozdější reklamace týkající se mechanických poškození způsobených přepravou a manipulací se zbožím nebude brán zřetel.

 

Provozovatel internetového obchodu www.kratkicz.cz , firma MONELI CZ s.r.o. si vyhrazuje právo upravovat cenu dopravy dle případných změn ceníku přepravní služby. 

 Jak platit: 

  • dobírkou v hotovosti či kartou při převzetí zboží (po kontrole nepoškozenosti zboží)
  • bezhotovostně, uhrazením zálohové faktury předem na náš účet - při platbě předem, Vám bude na faktuře odečtena sleva ve výši 3% z hodnoty objednávky, zálohovou fakturu Vám zašleme na email. Po obdržení platby Vám zašleme objednané zboží. 
  • platba kartou přes zabezpečený portál

 

Nejrychlejší způsob zaplacení on-line. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód - tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

 

Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s. je licencovaná platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

 

 

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných firmou MONELI CZ s.r.o. www.kratkicz.cz 

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je firma MONELI CZ s.r.o., se sídlem Určice 202, 798 04 Určice, IČ: 29203007, DIČ:CZ29203007, vedená u Krajského soudu v Brně, pod značkou C65374

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.). a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Vymezení pojmů

Prodávající je  právnická osoba, MONELI CZ s.r.o., se sídlem Určice 202, 798 04 Určice, IČO: 29203007. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupujícím je zákazník, tedy spotřebitel nebo podnikatel. 

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost za účelem dosažení zisku. 
 
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 
Kupní smlouva

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím/spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Vztahy a případné spory, které na základě smlouvy vzniknou, budou řešeny podle práva České republiky a příslušnými soudy České republiky.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že  při převzetí nemá věc vady. Tj. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu.  

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.   

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen vystavit potvrzení v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. 

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího ( který je spotřebitelem )

v souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží.  Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Pokud spotřebitel chce odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, zašle nám písemné vyjádření s číslem faktury a číslem účtu pro vrácení peněz.  Zboží doručte zpět na vlastní náklady na náš sklad MONELI CZ s.r.o, Určice 202, 798 04 Určice, a to nejpozději do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy.

Zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Upozorňujeme zákazníky, že vrácená krbová vložka nebo kamna MUSEJÍ být na paletě, jinak se poškodí při přepravě a takto poškozená kamna či krbová vložka nemůžou být vzaty zpět.

 I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího  MONELI CZ s.r.o., se sídlem Určice 202, 798 04 Určice, IČ: 29203007, DIČ:CZ29203007, vedená u Krajského soudu v Brně, pod značkou C65374 (dále jen „prodávající“ či „MONELI CZ“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od MONELI CZ.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami (dále jen „OP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi v OP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován v OP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

V případě uplatnění servisu v rámci zakoupené či smluvené služby se tento servisní zásah řídí výhradně podmínkami dané služby.

II. Záruka za jakost

Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).

Na výslovnou žádost kupujícího, prodávající poskytne záruku formou záručního listu. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí.

1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

 Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

 Pokud není uvedeno jinak, lhůta je 24měsíců

 Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

2. Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

  • věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
  • věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.
  • věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí kupujícím, pokud prodejce neprokáže opak

Vyřízení reklamace

1. Kupující - spotřebitel

V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Je-li kupující-spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne do tří týdnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

2. Kupující - podnikatel

Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.

Prodávající bude v rámci uznané reklamace po vystavení dobropisu (opravného daňového dokladu) vracet dobropisovanou částku na účet kupujícího, s čímž kupující uzavřením kupní smlouvy vyslovuje souhlas.

 Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. 

 

Přeprava objednaného zboží:

 

Cenu dopravného naleznete v záložce: Jak nakupovat.

 

Při přebírání zásilky je nutné zboží zkontrolovat a to jak množství, tak bezvadný stav zásilky. Počet balení zapište do přepravního listu, který podepisujete dopravci. Nelze akceptovat reklamaci zboží viditelně poškozeného přepravou. Zkontrolujte vnější obal, rozbalte zásilku a zkontrolujte nepoškozenost zásilky uvnitř. Pokud zjistíte poškození, zboží nepřebírejte, ihned nám to oznamte na telefonní čísla 774 422 239 a my zajistíme reklamaci s přepravcem.

Přepravce není povinen dopravit zboží až do domu, pouze před dům na uvedenou adresu (pokud není s prodejcem předem dohodnuto jinak). Podle Hlavy III občanského zákoníku (Závazky z deliktů), konkrétně § 2913, je strana, která se dopustila porušení smlouvy (v rozporu s obchodními podmínkami nepřevzala zboží), povinna uhradit druhé straně škodu vzniklou takovým porušením. Jedná se o náklady na dopravu a případné manipulační poplatky, které prodávající v dobré víře uhradil.

Na reklamace mechanického poškození výrobku nahlášené po podpisu dodacího listu ( kde potvrzujete dopravci nepoškozené zásilky )  a odjezdu řidiče nebude brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce.

Neúplnost či nekompletnost zboží reklamujte ihned po převzetí zboží. Na pozdější reklamace tohoto typu nemusí být brán zřetel. O oprávněnosti reklamace a způsobu odstranění závady rozhoduje dodavatel na základě dodaných podkladů a materiálů. Další nároky včetně náhrady následně vzniklých škod jsou vyloučeny.

 

Platební podmínky:

 

Prodávající akceptuje platbu dobírkou v hotovosti, dobírkou platební kartou, platbu předem bankovním převodem, platební kartou přes zabezpečený portál

 

Cookies:

 

Tento e-shop využívá soubory cookies. Jedná se o textové soubory, do kterých webový server odesílá do počítače uživatele nebo jiného zařízení připojeného k internetu, aby bylo možné získat jedinečnou identifikaci webového prohlížeče návštěvníka nebo do webového prohlížeče uložit různé informace a nastavení.

 

Kupující souhlasí s ukládáním cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas kdykoliv odvolat.

 

Náš e-shop využívá cookies pouze pro jazykové nastavení. Nijak jinak uživatele nesleduje. Vypnout používaní cookies je možné v nastavení Vašeho webového prohlížeče.

 

Ochrana osobních údajů:

 

Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). Více v záložce Zpracování osobních údajů na odkaze https://www.kratkicz.cz/zpracovani-osobnich-udaju.html

 

Spor:

 

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) . Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
 Závěrečné ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.  

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2021